בטעינה...

בדיקות חשמל עושים נכון ובטוח עם אלקטריק

מכללת אלקטריק מעסיקה צוות בעלי מקצוע בתחום עבודות החשמל, שהתמחותם היא מתן חוות דעת מומחים ופיקוח עליון על ביצוע עבודות החשמל, וכן מהנדסים ובודקים מוסמכים מבצעים בדיקות מתקני חשמל ובדיקות טרמוגרפיות ע בור כיבוי אש, חברות הביטוח, משטרת ישראל, ובתי המשפט ועוד...​​

מה אנחנו עושים בבדיקה ?

אטימות מפני חדירת מים.

התאמת הלוח והציוד שבו לתקנים.

כיסויים למניעת מגע מקרי בחלקים חשופים.

גישה נוחה, תנאי אוורור, אור, מיקום הלוח.

קביעה על משטח יציב.

אין קירבה לצנרת מים, גז או חומ"ס.

איטום למניעת התפשטות אש.

בדיקת מערכת תאורת התמצאות ותאורת חירום.

בדיקת אימפדנס לולאת התקלה.

בדיקת עוצמת זרם הקצר החד-פאזי המרבי היכול להתפתח בזמן קצר לאדמה.

בדיקת תקינות ממסר הפחת.

בדיקת החיווט בלוח.

התאמה של המתקן לדרישות חוק החשמל.

הפרדה והעדר לחץ בין מעגלים.

צבעי זיהוי המוליכים (צבע כחול).

עם בדיקות מקצועיות כמו שלנו, הסיכויים להתחשמלות או לשריפה אפסיים !