​מטרת הקורס : 

הכשרת בוגרים לעבודה כטכנאי שירות, התקנה ותיקון של מקררים ומזגנים ביתיים.

תנאי קבלה:

הקורס מיועד לבוגרי 10 שנות לימוד.

משך הקורס:

כ-10 חודשי לימוד (370 שעות הוראה).הלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע בין השעות 17:00 – 21:00 .


צוות הוראה:

מרצים ומומחים נוספים בתחום המיזוג והחשמל, המאושרים ע"י הפיקוח של משרד הכלכלה.