מטרת הקורס:

הכשרת בוגרי קורס / בעלי רישיון חשמלאי מעשי ללימודים עבור קבלת תעודת חשמלאי מוסמך,
לתעסוקה במערכות חשמליות, כולל עריכת תוכניות במערכות ומתקנים בעוצמה 
של עד 3X80 אמפר.

תנאי קבלה:

תעודת גמר של קורס חשמלאי מוסמך או רישיון חשמלאי מעשי

משך הקורס:

כשנה. הלימודים נערכים על בסיס שני מפגשים שבועיים בשעות: 17:00 – 21:00.

צוות הוראה:

מרצים ומומחים נוספים בתחום הנדסת החשמל, המאושרים ע"י הפיקוח של משרד הכלכלה.