מטרת הקורס:

הכשרת הבוגרים לעבודה עם מתקנים, ומערכות חשמל הפועלים במתח גבוה.

תנאי קבלה:

בעלי רישיון חשמלאי מוסמך ומעלה.

משך הקורס:

כ-6 חודשי לימוד (165 שעות + ימי סיור של 6 שעות כל סיור). 

צוות הוראה:

מרצים ומומחים נוספים בתחום הנדסת החשמל, המאושרים ע"י הפיקוח של משרד הכלכלה.