כללי:

הקורס מכשיר באופן מקצועי לבחינות מטעם לשכת רואי החשבון ומשרד הכלכלה.

מטרת הקורס:

קורס זה מרחיב את הידע ומכשיר מקצועית חשבי שכר, באמצעות הכנה לבחינות לשכת רואי חשבון ומשרד הכלכלה. במסגרתו נלמדים היבטי המס, ההיבטים המשפטיים והחשבונאים של רכיבי השכר, וכן בקיאות בתפעול תוכנת שכר.
.

תנאי קבלה:

הקורס מיועד לבוגרי 12 שנות לימוד

משך הקורס:

כ4 חודשי לימוד = 154 שעות.
הלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע בין השעות 17:00 – 21:00.
תגבורים לפי הצורך. המכללה מבצעת מרתון לימודים על מנת
להגיע להצלחה מרבית של הסטודנטים הלומדים במכללה.צוות ההוראה:

מרצים ומומחים מתחום חשבי השכר המאושרים ע"י משרד הכלכלה.