מטרת הקורס:

הכשרת בוגרים לקבלת תעודת חשמלאי ראשי, כולל עריכת תוכניות במערכות ומתקנים בעוצמה
של עד 3X250 אמפר.

תנאי קבלה:

תעודת גמר של קורס חשמלאי מוסמך או רישיון חשמלאי מוסמך

משך הקורס:

עד שנה, בהתאם למסלול הלימודים הרלוונטי. הלימודים נערכים על בסיס שני מפגשים שבועיים בשעות: 17:00 – 21:00.