משך הקורס :

460 שעות

תנאי קבלה :

בוגרי 10 שנות לימוד לפחות .