משך הקורס :

8 שעות


נושאי הלימוד:

  • חוק החשמל ותקנותיו.
  • בטיחות בחשמל- הגורמים לשריפות חשמל והדרכים למניעתן.
  • נזקי התחשמלות – תלות התנגדות הגוף המחושמל במצב העור, במתח ובתדר.
  • שיטות הגנה מפני התחשמלות , יתרונות וחסרונות לכל שיטה הגנה ודרישות
  • החוק לאופן שימוש בהגנות בפני התחשמלות.
  • בדיקת מתקן חשמלי עפ"י תקנות כיבוי אש ואיגוד ערים.
 
 הקורס הנו באישור ובפיקוח של משרד הכלכלה.